Firma AirFresh realizuje projekt: „Era Innowacji: Budowanie Świadomości Marki AirFresh na rynkach międzynarodowych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).


Firma AirFresh Artur Piotrowski Spółka komandytowa realizuje projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENG.02.25-IP.02-0168/23 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) w działaniu „Promocja marki innowacyjnych MŚP”. Działanie ma na celu wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych.

 

Dofinansowanie zatwierdzonych kosztów kwalifikowanych w kwocie 308 243,46 zł na poziomie 50 % wyniosło 154 121,73 zł.


Projekt realizowany w okresie: 01/04/2024 – 31/07/2025