Firma AirFresh realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Dofinansowanie zatwierdzonych kosztów kwalifikowanych w kwocie 455 840,00 zł na poziomie 75 % w ramach pomocy de minimis wyniosło 341 880,00 zł.