Liść BAMBOO wzorem przemysłowym zastrzeżonym

przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

 

Prawo ochronne na wzór przemysłowy chroni postać – zewnętrzny wygląd produktu.